is desktop

Biblija – gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu, kaip atsirado Senasis Testamentas, mokysiuosiu skaityti, analizuoti, interpretuoti Senojo Testamento įvykius, pasakojimus ir įgytas įžvalgas taikyti gyvenime.
• Suprasiu, kodėl hebrajai, katalikai, stačiatikiai ir protestantai pripažįsta skirtingą šventų knygų skaičių.

Parodykite pirmą kadrą ir užduokite mokiniams klausimą, kodėl Biblija vadinama Gyvenimo knyga. Klauskite, kas yra Biblija, apie ką ji pasakoja, kodėl ji vadinama tikėjimo Knyga. Su mokiniais padiskutuokite, kodėl žmogus per amžius ieško Dievo ir koks yra Dievo atsakymas į šias paieškas. Aptarkite žmogaus pasitikėjimo kitu žmogumi svarbą, su tuo susijusius sunkumus. Kreipkite mokinių mintis į Dievą, kuris būdamas absoliutus Gėris visada lieka ištikimas savo kūriniui, kuris laikosi savo pažadų, duotų Senajame Testamente.

Pristatykite Bibliją kaip amžių knygą iš įvairių vietų ir laikotarpių, atspindinčią tūkstantmetę žydų tautos istoriją, kaip Knygą, priklausančią pasaulinės literatūros klasikai, kaip religinę knygą, kurioje atsispindi žmonijos tikėjimo istorija.

Glaustai pristatykite Senojo Testamento knygų turinį paaiškindami, koks bendras tikslas jas visas sieja. Atkreipkite dėmesį į Biblijos sudėtingumą – jos dvigubą autorystę, Dievo Žodžio įkvėpimo sampratas.

Supažindinkite, kaip atsirado Tora – pirmos penkios Biblijos knygos. Išanalizuokite schemą, kurioje matyti, kaip žodinis tikėjimo kraitis tampa rašytiniu šaltiniu. Apžvelkite, kokie šaltiniai leidžia Torą laikyti penkių knygų rinkiniu. Aptarkite, kaip šiame rinkinyje atsispindi Dievo sandoros su žmogumi tematika.

Supažindinkite mokinius su Senojo Testamento knygų grupėmis. Mokiniams suprantamai paaiškinkite, kiek knygų sudaro hebrajų, katalikų, stačiatikių, protestantų Senojo Testamento kanoną ir kodėl.

Mokiniai turėtų suprasti, kam buvo skirta visa Senojo Testamento išganymo tvarka, kodėl tik Jėzuje Kristuje galime geriau suprasti Dievo apreikštą Senąjį Testamentą.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas
Demonstracija: Biblija – gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas