is desktop

Meno paskirtis religiniuose objektuose. Šiuolaikinė krikščioniška dailė Lietuvoje

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su šiuolaikinės lietuvių sakralios architektūros ir dailės pavyzdžiais.
• Mokysiuosi matyti bažnyčios dailės kūrinį kaip visos architektūrinės – liturginės erdvės dalį.
• Lyginsiu bažnyčios dailės ir dailės krikščioniška tema ypatumus.

Šiam mokymo objektui specialaus pasirengimo nereikia, jo turinio suvokimas paremtas atidžiu vaizdų stebėjimu, vizualių įspūdžių analize ir interpretavimu pagal nurodytus kriterijus.

Nagrinėjant bažnyčios pastatų simboliką ne tiek svarbu tai, kad vaikai įžvelgtų konkrečius simbolius, kiek tai, kad išsiugdytų nuostatą tyrinėti, ar pastato forma atskleidžia jo funkciją ir prasmę.

Analizuojant interjerą svarbu lyginti vaizdą ir jo aprašymą, norint papildyti vaizdo apibūdinimą galima klasėje atlikti kritinio mąstymo užduotį Nr. 1.

Paskutinėje mokymosi objekto dalyje nagrinėjamas subtilus klausimas, ar visa religinė dailė tinkama liturginėje  (bažnyčios) erdvėje?

Tai ne tiek vertybinis (meno kūriniai savaime vertingi estetiniu, kultūriniu, plačios žmogiškosios patirties požiūriu), kiek bažnytinės dailės specifikos suvokimo klausimas. Svarbu pabrėžti bažnytinės dailės ryšį su liturgija, atitiktį Šv. Rašto ir Bažnyčios tradicijos tiesų, vizualią ir prasminę sąsają su visa liturgijai sukurta aplinka. Geriau šį klausimą suvokti gali padėti mokymosi objektas „Religiniai simboliai ir atvaizdai“ (ID 527), taip pat papildomi skaitiniai (ID 615, 765).

Temą plėtoti galima per popamokinę veiklą, lankantis bažnyčioje, stebint ir analizuojant istorinį ir šiuolaikinį kultūros paveldą kelionėse po Lietuvą ir užsienio šalis.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Meno paskirtis religiniuose objektuose
Demonstracija: Meno paskirtis religiniuose objektuose. Šiuolaikinė krikščioniška dailė Lietuvoje