is desktop

Kultūriniai etiketo savitumai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mokysiuos bendradarbiauti, paaiškinti nusistovėjusias visuomenės normas, geriau suprasti įvairių kultūrų savitumus.

Kultūrinius etiketo savitumus siūloma nagrinėti taikant veiksmingą tarpasmeninio bendradarbiavimo metodą – Mozaiką. Mokytojui siūloma peržiūrėti mokomąjį-metodinį filmą „Durstinio“ metodas: https://www.youtube.com/watch?v=51oYOvqiGnY&list=UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA

1. Pirmiausia sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite problemą, kurią reikia išspręsti, klausimą, į kurį reikia atsakyti, arba situaciją, kurią reikia paaiškinti (2.1–2.3 pokadriai).

2. Suskirstykite mokinius į „daugiakultūres komandas“ po tris narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną potemę, pvz., anglų kultūra (3.1.–3.5), prancūzų kultūra (4.1–4.5.), japonų kultūra (5.1–5.4). Išdalykite lenteles su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir pokadriais. 

3. Dabar paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į vieną grupę.

4. Šioms naujai sudarytoms „kultūros ekspertų“ grupėms pasiūlykite išanalizuoti visas tris kultūras naudojantis skaitmeninio mokymosi objekto medžiaga. Iš pradžių kiekvienas grupės narys medžiagą analizuoja individualiai, tada visi kartu ją aptaria, diskutuoja ir išrenka svarbiausius, savitus aspektus.

5. Bendravimo ekspertai grįžta į „daugiakultūres komandas“. Kiekvienos kultūros žinovas paeiliui pristato kultūrinius etiketo savitumus kitiems nariams, o šie gali pasižymėti svarbiausią informaciją. Mokytojas prieina prie kiekvienos komandos, klausosi pristatymų ir primena, kad mokiniai nepraleistų nė vieno svarbaus aspekto.

6. Tada surenkite bendrą diskusiją Požiūris į kultūrinius skirtumus (6.1) ir aptarkite, kokių asociacijų mokiniams kelia tarpkultūrinius santykius iliustruojančios nuotraukos (6.2).

7. Pasiūlykite mokiniams atlikti šios temos įsivertinimo testą. Testo rezultatus vertinkite dviem būdais: kiekvieno mokinio individualų įsivertinimo balą ir visos komandos darbą (t. y. susumuokite visų „daugiakultūrės komandos“ narių testo rezultatus). Papildomą balą skirkite tai „kultūros ekspertų“ grupei, kuri geriausiai dirbo ir pristatė tam tikros tautos etiketo savitumus (padarė mažiausiai klaidų atsakydami į testo klausimus apie anglus, prancūzus arba japonus).

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Kultūriniai etiketo savitumai
Demonstracija: Kultūriniai etiketo savitumai