is desktop
Titulinis
Tematika: Religinis menas

Religinis menas

Visų religijų mokymai skelbiami žodžiu ir įprasminami vaizdais. Skatinama pažinti pasaulio ir Lietuvos religinės kultūros paveldą, suvokti jo reikšmę, ugdytis meno išsaugojimo ir puoselėjimo poreikį. Stebint, interpretuojant įvairius religinio meno simbolius, analizuojant praeities ir dabarties menines idėjas, jas reiškiant kūrybine veikla svarbu toleruotų kitų religijų savitumą. Taip ugdomas estetinis skonis, religinio meno raiškos pristatymo gebėjimai, įgyjama kultūrinė patirtis.


Temos:

Meno paskirtis religiniuose objektuose

Kai įeini į bažnyčią, visuomet pajunti: čia tvyro ypatinga atmosfera. Kas ją kuria? Dievas ir žmonės. Dievas pripildo erdvę savimi, galbūt net yra Erdvė. Žmonės dalyvauja šioje misterijoje puoselėdami savo tikėjimą, kurdami bei saugodami fizines bažnyčios sienas. Koks yra pagrindinis meno, kurį regi bažnyčioje, tikslas? Kuo jis skiriasi nuo kūrinių, su kuriais susiduri muziejuose, galerijose ar miesto aikštėse?

Šv. Teresės tobulybės kelias

Yra paslaptingas kelias, kuriuo maldoje keliauja tikinčiojo siela, vedama ir kalbinama šv. Dvasios. Ar įmanoma šios neregimos kelionės patirtį perteikti kitiems? Kokius žodžius ir vaizdus pasitelkia mistinių kelionių ekspertai – šventieji vienuoliai ir jų liudijimus įamžinę dailininkai, kad ši paslėpta vidinė tikrovė atsivertų ir mūsų akims?

Religiniai simboliai

Kaip kalbėti apie dvasinį nušvitimą? Kokios spalvos yra Anapusybė? Kokia melodija geriausiai primintų angelų balsus? Žmonės visais laikais ieškojo būdų ir formų, kaip pasitelkus fizinio pasaulio galimybes dalintis žiniomis ir nuojautomis apie nematerialaus dvasinio pasaulio principus. Įvairių religijų simboliai – tai tarsi švyturiai, tikintiesiems kasdien primenantys apie kito, dvasinio lygmens egzistavimą.

Pasitikrink ir įsivertink

Tematikos turinio supratimas tikrinamas ar vertinamas pagal tris skaitymo − teksto suvokimo gebėjimų grupes:

  • Informacijos demonstracijoje radimą (lengvos užduotys).
  • Demonstracijos teksto visumos supratimą ir interpretavimą (vidutinės užduotys).
  • Demonstracijos teksto turinio bei formos apmąstymą ir įvertinimą (sudėtingos užduotys).