is desktop

Žinynas

Šaltinis Q

Kas yra tas bendras šaltinis Q, apimantis Jėzaus posakius? Atsakymą duoda Maž. Azijos Hierapolio miesto vyskupas Papijas, apie 130 m. parašęs „Viešpaties posakių aiškinimą“. Anot Papijo, apaštalas Matas „surašė Viešpaties posakius (ta logia) žydų kalba; paskui kiekvienas juos vertė, kaip sugebėjo“. Todėl manoma, kad šaltinis Q – tai apaštalo Mato aramėjiškai parašytos evangelijos (Kristaus posakių ir darbų rinkinio) graikiškas vertimas. Spėjamasis jos parašymo laikas tarp 50 ir 60 m. (Tai dar nebuvo dabartinė Evangelija pagal Matą).

(www.biblija.lt)

Peržiūrėta: 772

Šeimos apibrėžtis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.(Lietuvos Respublikos Konstitucija, 38 str.)

Peržiūrėta: 824