is desktop

Žinynas

Paidėja

Paidėja – pedagoginė filosofija, apimanti visą graikų gyvenimą ir valstybinių institucijų veiklą. Pagrindinis Paidėjos siekis buvo išugdyti harmoningą žmogų lavinant sveiką gražų kūną, auklėjant žmogų dvasiškai, kad jis taptų doras ir kilnus. Graikų nuomone, ugdymas – Paidėja suformuoja antrąją žmogaus prigimtį. Graikijoje nebuvo nė vienos srities, kuriai Paidėja nebūtų turėjusi įtakos. Anot A. Maceinos, tai buvo visas idėjas siejanti centrinė filosofija, pasižyminti visuomeniškumu, grindžiama religija.

Peržiūrėta: 893

Palaiminimas

Palaiminimas – palinkėjimas žmogui dieviškos dovanos, šventumo arba vilties išpildymo.

Peržiūrėta: 665

Paleistuvystė

Paleistuvystė – lytinė elgsena, nesuderinama su lytiškumo įprasminimu ir dieviškuoju palaiminimu žmogui.

Peržiūrėta: 682

Palestra

Palestrà [gr. palaistra < palaiō – kovoju, imuosi]:

1. sen. Graikijos gimnastikos mokykla 12–13 m. berniukams;

2. sporto (ypač imtynių, kumštynių) aikštė sen. Graikijoje.

Peržiūrėta: 784