is desktop

Žinynas

Lao Dzė

Lao Dzė (VI–V a. pr. Kr.), pusiau legendinis kinų filosofas, Konfucijaus bendraamžis, vėliau sudievintas. Laikomas daoizmo ir vieno pagrindinių jo kanonų – veikalo Dao de dzing – kūrėju.

Peržiūrėta: 793

Leonidas Donskis

Leonidas Donskis (g. 1962 m.) – Europos Parlamento narys, lietuvių filosofas, eseistas, kultūros kritikas, idėjų istorikas, visuomenės veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius.

L. Donskio mokslinių tyrimų pagrindinis objektas – šiuolaikinė socialinė, politinė ir kultūros filosofija, šiuolaikinė visuomenė ir kultūra. Veikalai yra tarpdisciplininio pobūdžio, jiems būdingas analizės ir socialinės kritikos derinimas kultūrinio liberalizmo požiūriu. Tyrimų medžiagą skelbia lietuvių ir anglų kalba. Apie 30 monografijų ir daugiau nei 200 straipsnių bei knygų autorius, knygų sudarytojas ir redaktorius, sykiu profesinių žurnalų specialių numerių kviestinis redaktorius. L. Donskio darbai išversti į daugelį Europos kalbų. Jo pastarųjų metų darbai: Paralelinės tikrovės, 2013; Susitikimai: akimirkos portretai, 2012; Niccolò Machiavelli: galios trajektorijos, 2012. Daugiau informacijos apie akademiką galite rasti interneto svetainėje: http://www.donskis.lt/v/lt.

Peržiūrėta: 785

Lytiškumas

Lytiškumas yra pamatinis asmenybės sandas, vienas iš jos būties, raiškos, bendravimo su kitais, taip pat žmogiškosios meilės jautimo, išreiškimo bei išgyvenimo būdų. Lytiškumas yra konkretaus gebėjimo mylėti, kuriuo Dievas apdovanojo vyrą ir moterį, neatsiejama dalis. (Popiežiškoji šeimos taryba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė, 10)

Lytiškumas – tai savitas asmens buvimo būdas, savęs, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimas ir išreiškimas visomis (fizine, psichine ir dvasine) žmogaus gyvenimo plotmėmis.

Peržiūrėta: 1420

Lucijus Anėjus Seneka

Lucijus Anėjus Seneka (apie 4 pr. Kr. – 65 po Kr.) – Romos valstybės veikėjas, filosofas stoikas. Senekos tėvas taip pat buvo rašytojas, kilęs iš Ispanijos raitelių šeimos. Seneka Lucijus Anėjus jaunesnysis gimė Kordoboje (Ispanija), mirė Romoje. Politinėje veikloje garsėjo oratoriniais sugebėjimais. Keleriems metams buvo ištremtas į Korsiką. Imperatoriaus Klaudijaus žmona Agripina jaunesnioji susigrąžino jį į Romą. Seneka auklėjo jos sūnų – būsimą imperatorių Neroną, kuriam valdant Seneka tvarkė Romos imperijos vidaus ir užsienio politiką, tapo labai turtingas. Įtardamas sąmokslu, imperatorius Neronas privertė Seneką nusižudyti. Iš gausaus Senekos palikimo išliko 12 nedidelių moralinio ir religinio turinio traktatų: Apie numatymą, Apie apvaizdą, Apie sielos ramybę, Apie išminčiaus tvirtybę ir kt., 3 dideli veikalai: Apie gailestingumą, Apie geradarybes ir Gamtos klausimai, 124 Laiškai Lucilijui, 9 tragedijos mitologiniais siužetais ir istorinė drama.

Peržiūrėta: 908