is desktop

Žinynas

Basieji karmelitai

Basieji karmelitai – tai šv. Teresės Avilietės ir šv. Kryžiaus Jono Ispanijoje reformuoti [[karmelitai : 408 ]]. Jie be sušvelninimų laikosi senosios (XIII a.) šv. Alberto regulos ir savo konstitucijos.

Labiausiai jie pagarsėję mistinėje teologijoje: šv. Teresės Avilietės ir šv. Kryžiaus Jono veikalai iki šiol yra laikomi puikiais [[mistikos: 537 ]] vadovėliais.

Į Lietuvą basieji karmelitai atvyko iš Lenkijos XVII a. pradžioje. 1633–1654 m. Vilniuje basieji karmelitai pastatė Šv. Teresės Avilietės bažnyčią, šiandien esančią glaudžioje kaimynystėje su Aušros Vartų koplyčia.

Peržiūrėta: 806

Bažnyčia

Bažnyčia (gr. eklesia) yra sušauktųjų bendrija ir per Krikštą priklausantys Kristaus Kūnui visų tautų nariai. (YOUCAT lietuviškas. Jaunimo katekizmas. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. P. 76)

Peržiūrėta: 725

Bažnyčios Tradicija

Katalikų ir stačiatikių dogmatiniai teiginiai

Katalikų Bažnyčios Tradiciją sudaro apaštalų pamokslai, Bažnyčios tėvų veikalai, visų visuotinių ir kai kurių vietinių Bažnyčios susirinkimų nutarimai, popiežių laiškai bei enciklikos. Stačiatikių Bažnyčioje Šventąja Tradicija laikomi Bažnyčios tėvų veikalai ir tik pirmųjų 7 visuotinių Bažnyčios susirinkimų nutarimai.

Peržiūrėta: 1342

Biblija

Šventasis Raštas, arba Biblija (gr. biblia – knygos), sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: Senojo Testamento ir Naujojo Testamento. Testamentas čia reiškia Sandorą, šventą Dievo ir žmonijos sutartį.

Peržiūrėta: 719