is desktop

Žinynas

Senosios regulos karmelitai

Senosios regulos karmelitai kūrėsi Palestinoje. Griežtą ordino regulą, 1208–1209 m. parašytą Jeruzalės patriarcho Alberto, 1226 m. patvirtino popiežius Honorijus III. Ją pasninkų atžvilgiu sušvelnino Inocentas IV, naujų sušvelninimų priėmė Pijus II, Eugenijus IV ir Sikstas IV. Patvirtinus regulą ordinas išplito Viduržemio jūros pakrantėje ir Sirijoje, bet mahometonai, nugalėję krikščionis, užpuolė Karmelio kalną ir vienuolius išžudė. Tada karmelitai paliko Palestiną ir XIII a. įsikūrė įvairiose Europos šalyse.

Taip pat skaityk [[karmelitai: 408 ]] ir [[basieji karmelitai: 406]].

Peržiūrėta: 304

Septuaginta

Septuaginta kilo iš lotynų kalbos žodžio septyniasdešimt, todėl kartais vartojama ir lotyniška santrumpa LXX. Septuaginta reiškia pagrindinį senos hebrajiškosios Knygos vertimą į graikų kalbą su pridėtinėmis knygomis, rašytomis graikiškai. Vertimu ėmė rūpintis judėjų bendruomenė graikiškai kalbančiame Egipte maždaug 250 m. pr. Kr. Šis vertimas apėmė daugiau knygų, negu ilgainiui buvo žydų įtraukta į Šventojo Rašto knygų sąrašą. Krikščionys Septuagintą labai mėgo. Faktiškai ji buvo pati pirmoji krikščionių Biblija. Vardas Septuaginta kildinamas iš legendos, pasak kurios, Ptolemajas II (285–246 pr. Kr.) pavedė septyniasdešimčiai mokytų seniūnų (anot kitų šaltinių, septyniasdešimt dviem) parengti vertimą ir tai jie padarė per septyniasdešimt dvi dienas. Kadangi Septuaginta nėra pažodinis vertimas, joje įterpta pataisymų ir paaiškinimų, ji apima judėjų šventųjų knygų aiškinimą I ir II a. pr. Kr. (www.biblija.lt)

Peržiūrėta: 296

Sinkretizmas

Sinkretizmas – susiliejimas, neišskyrimas, būdingas pirmykštei visuomenės arba kokio nors reiškinio raidos stadijai, pvz., religijų sinkretizmas – įvairių (dažnai prieštaringų) religinių pažiūrų jungimas.

Peržiūrėta: 328

Sinoptinės evangelijos

Sinoptinės evangelijos – Mato, Luko ir Morkaus evangelijos. Sinoptinėmis jos vadinamos dėl to, kad jas galima traktuoti kartu arba vieną su kita lyginti. Įvykių sekos, turinio, net kalbos panašumas rodo, kad Sinoptinėms evangelijoms būdinga literatūrinė sąsaja. Šventojo Rašto tyrinėtojų manymu, Mato ir Luko evangelijų pagrindas yra Morkaus evangelija ir Q(uelle) šaltinis – Jėzaus posakių sąrašas. Bendras pagrindas, anot tyrinėtojų, paaiškina Sinoptinių evangelijų panašumą. (www.biblija.lt)

Peržiūrėta: 351