is desktop

Žinynas

Protokanoninės knygos

Protokanoninės knygos. Katalikai Septuagintos knygas – Senąjį Testamentą graikų kalba – skirsto į dvi grupes: protokanonines ir deuterokanonines.

Protokanoninės, arba pirmojo kanono, knygos yra Tanacho knygų vertimas iš hebrajų kalbos, o deuterokanoninės, arba antrojo kanono, knygos priklauso Septuagintos Šventųjų knygų rinkiniui.

Katalikų bendrijos Senojo Testamento norminių knygų sąraše – kanone 46 raštai. O dauguma protestantų bendrijų priima tik 39 knygas. Katalikai įtraukdami 46 knygas remiasi Septuaginta – Senuoju Testamentu graikų kalba, o protestantai, įtraukdami tik 39 knygas, remiasi Tanachu – Senuoju Testamentu hebrajų kalba.

(A. Rubšys. Raktas į Senąjį Testamentą. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995–1996)

Peržiūrėta: 311

Protokolas

Protokòlas [gr. prōtokollon – pirmasis lapas]: 1. pagal tam tikrą formą sudarytas dokumentas, kuriame nuosekliai fiksuojama suvažiavimo, susirinkimo, posėdžio eiga; 2. dokumentas, kuriame fiksuojami adm. pažeidimai, parengt. tardymo proces. veiksmų eiga ir rezultatai, teism. tardymo eiga ir turinys; 3. tarpt. konferencijų nutarimų aktas, turintis tarpt. sutarties galią; 4. oficialaus diplomatų bendravimo ir papročių visuma; 5. komp. taisyklių ir susitarimų rinkinys, apibrėžiantis mainų būdą tarp 2 kompiuter. sistemų.

Peržiūrėta: 291