is desktop

Žinynas

Panteizmas

Panteizmas (gr. pan – viskas + theos – dievas) – filosofinio monizmo kryptis, teigianti, kad egzistuoja tik vienas būties pradmuo – Dievas kaip visuotinė būtis. (Religijotyros žinynas / sud. R. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991)

Peržiūrėta: 314

Patėvio ar pamotės šeima

Patėvio ar pamotės šeima – tai šeima, kurioje partneriai yra sudarę pakartotinę santuoką. (J. Jenkins. Šių laikų dorovinės problemos. P. 49)

Peržiūrėta: 290

Patriarchatas

Patriarchatas – krikščionių Rytų Bažnyčių aukščiausio rango dvasininko (vyskupo) valdoma teritorija.

Peržiūrėta: 287

Penkiaknygė

Torà, Penkiaknygė – penkios pirmosios Senojo Testamento knygos.

Peržiūrėta: 368