is desktop

Žinynas

Nimbas

Nimbas [lot. nimbus – debesis, ūkas], budistų ir krikščionių rel. dailėje – šventumo, dieviškumo simbolis; aplink Dievo, šventojo arba angelo galvą spinduliuojantis ratilas, kryžius, trikampis.

Peržiūrėta: 452

Nirvana

Nirvana (skr. gesimas, vėsimas, nykimas) œ– viena svarbiausių budizmo sąvokų, reiškianti aukščiausią realybę ir žmogaus gyvenimo galutinį tikslą. Paprastai nirvana aiškinama kaip atsiribojimas nuo išorinio pasaulio ir maksimalus vidinis susitelkimas. Tai dorovinė tobulybė ir aukščiausioji palaima. Nirvanos siekiama gilinantis į Keturias Kilniąsias Tiesas ir einan Aštuonlinkiu taku. (Religijotyros žinynas / sud. R. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991)

Peržiūrėta: 250