is desktop

Aprangos etiketas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu klasikinius (tipinius) ir kasdienius (netipinius) aprangos etiketo pavyzdžius, sudarysiu svarbių bruožų, apibūdinančių aprangos etiketo sąvoką, sąrašą.
• Apibūdinsiu anglų, prancūzų ir japonų vyrų ir moterų dalykinę, oficialią proginę ir laisvalaikio turistų aprangą, palyginsiu pagal kriterijus, padarysiu panašumų ir skirtumų išvadas, pritaikysiu žinias tam tikromis progomis.
• Nagrinėsiu tekstą apie aprangos stilius psichologų požiūriu ir išsakysiu savo nuomonę dialogo pašnekovui apie mados apraiškas visuomenės gyvenime.

Norint padėti mokiniams ugdytis kritinio mąstymo gebėjimus siūloma taikyti sąvokų įsisavinimo, lyginimo ir gretinimo, skaitymo ieškant prasmės ir diskutuojant metodus.

1 užduotis. Parašykite aiškią sąvoką (pavyzdžiui, dalykinė apranga, dalykinis stilius, aprangos etiketas), kurią mokiniai turėtų išmokti. Pateikite tinkamų sąvoką iliustruojančių pavyzdžių, apimančių visas europiečių vyrų ir moterų klasikinio stiliaus aprangos ypatybes, taip pat netinkamo etiketo pavyzdžių.
Paklauskite mokinių, kas sieja pavyzdžius, prie kurių parašyta „tinkami“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „netinkami“. Tegul mokiniai parašo daugiau tinkamų ir netinkamų pavyzdžių ir sudaro patarimų bendraamžiams – rekomenduojamų dalykinės aprangos ypatybių – sąrašą. Pasiūlykite visai klasei aptarti tinkamus ir netinkamus pavyzdžius ir sudaryti bendrą dalykinės aprangos rekomendacijų sąrašą. Tegul mokiniai apibendrina ir padaro išvadą.

2 užduotis. Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl dažnai lyginame kelis susijusius dalykus. Pateikite pavyzdį, iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius vyrų ir moterų aprangos pavyzdžius. Pristatykite dviejų kultūrų aprangos kodus, tautinius kostiumus, kuriuos mokiniai turės palyginti. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti?“ Pasiūlykite mokiniams atlikti keturių etapų užduotį: apibūdinti kiekvienos tautos vyrų ir moterų aprangą pagal nustatytus kriterijus; lyginamosios lentelės apačioje parašyti svarbiausius panašumus; įvertinti ir padaryti išvadas dėl tautinio kostiumo; apibendrinti žinias ir pateikti aprangos rekomendacijų mokyklos išleistuvių vakaro dalyviams.

3 užduotis. Pateikite mokiniams šešis prieštaringus teiginius, atspindinčius straipsnio Kaip noriu, taip atrodau? mintis. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir paspėlioja, apie ką galėtų būti tekstas. Paklauskite, ar jie sutinka su kiekvienu teiginiu, o gal nesutinka ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite jų perskaityti papildomą skaitinį, ieškoti jame psichologinių faktų, patvirtinančių teiginius, ir užpildyti tinkamą skiltį  (Įrodymai „už“ / Įrodymai „prieš“). Suskirstykite mokinius poromis, kad jie aptartų surinktus įrodymus ir bandytų pristatyti bendrą nuomonę, ar tekstas pagrindžia teiginius, ar juos paneigia. Paskatinkite diskusiją taikydami dialogo metodą. Perskaitykite mokinių nuomonę apie kiekvieną teiginį ir įvertinkite, kaip tekste rasti įrodymai padėjo jiems apginti savo požiūrį. Kad mokiniai įtvirtintų žinias, pasiūlykite jiems parašyti santrauką, straipsnį arba parengti viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinį jaunimo aprangos stilių.

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Aprangos etiketas
Kritinio mąstymo užduotys: Aprangos etiketas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite