is desktop

Mano mintys apie meilę

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu – aprašysiu tėvų šeimos meilės namą ir/arba savo meilės svajonių namą.
• Sukursiu esė tema „Perdovanota dovana“ arba remiantis kieno nors pavykusia meilės istorija esė tema „Meilės istorija“.
• Parašysiu bent vieną pasirinktą refleksiją.

Pirma užduotis. Prieš atliekant užduotį reikėtų susitarti, kaip ji bus aptariama: kiekvienas mokinys pristatys, ką sukūrė, arba mokinių darbus pristatys mokytojas. Geriau, kad pristatytų autorius, tačiau jei reikia mokiniui padėti, gali pristatyti ir mokytojas. Reikia susitarti dėl konfidencialumo: jei mokinys pristatys tikrą istoriją, jis ja gali dalytis tiek, kiek pats nori, ir neatsakinėti į klausimus, jei nenori. Užduotis atliekama individualiai. Svarbu skirti laiko užduotims aptarti. Mokiniai gali patys įsivertinti pateikdami įsivertinimo argumentus. Mokytojas turėtų padrąsinti mokinius analizuoti istorijas, perkurti jas, modeliuoti.

Antra užduotis. Užduotis atliekama individualiai. Galima mokiniams užduotį parinkti arba leisti pasirinkti patiems (pirmą ar antrą). 

Trečia užduotis. Susipažinti su pagrindiniais minimų asmenų biografijų faktais ir Evangelijos žinia žmogui apie gyvenimo pilnatvę. Vertėtų svarstyti, ką atskleidžia 2–4 situacijų prieštaravimai ir kodėl 2–4 klausimai pteikti šalia pirmo.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė – žmogaus pašaukimas
Kūrybinės užduotys: Mano mintys apie meilę
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite