is desktop

Žmogiškumo atskleidimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įvardinsiu, kur dera žmogiškos būties ir Dievo trejybės pilnatvė.
• Analizuosiu istoriją ir įvardinsiu tiesą apie žmogų, kurios nesuprato Mani.
• Padarysiu geriausio žmogiškumo atsiskleidimo išvadą.

Rekomenduojama pasidomėti, kas lemia žmogaus lytį.

Pirma užduotis. Pasiūlykite mokiniams (jei jiems prireiktų pagalbos atliekant užduotį) perskaityti mokymosi objekto medžiagą ir Pradžios knygos 1 skyrių.

Antra užduotis. Šią užduotį mokiniai gali atlikti ne tik individualiai, bet ir grupėmis. Kiekviena grupė galėtų parengti ir pristatyti atsakymą į vieną klausimą.  

Trečia užduotis. Prieš atliekant užduotį naudinga prisiminti, kas būdinga žmogiškai prigimčiai. Šią užduotį rekomenduojama atlikti po pirmos kūrybinės užduoties. 

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Skirtingi, bet vienodai vertingi
Kritinio mąstymo užduotys: Žmogiškumo atskleidimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite