is desktop

Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu argumentuotai pagrįsti skaistumo, santuokos neišardomumo vertę.

Atliekant pirmą užduotį reikėtų išsamiai susipažinti su pateikama informacija, aptarti, kodėl kyla moralinių problemų.

Atliekant antrą užduotį Naujojo Testamento ištrauka analizuojama pagal lentelėje nurodytus aspektus ir klausimus.

Atliekant trečią užduotį svarbu pabrėžti, kad Šventasis Raštas ir Bažnyčios Tradicija ištikimai liudija santuokos vertę, kuri kyla iš paties Kūrėjo sumanymo sukurti žmogų kaip vyrą ir moterį – „du taps vienu kūnu“. Todėl nagrinėjant straipsnį svarbu atpažinti žmogaus keliamus egzistencinius, moralinius klausimus, akcentuoti sutuoktinių kūno kalbos svarbą.
Išnagrinėjus straipsnį ir taikant 
įgytas žinias kuriama „skaistaus gyvenimo deklaracija“, galinti padėti ginti jaunimo skaistumą ir santuokos neišardomumą, atitinkantį Bažnyčios mokymą.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos krašto papročiai
Kritinio mąstymo užduotys: Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite