is desktop

Biblija kaip sandoros istorija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aptarsiu „sandoros“ sąvoką.
• Susipažinsiu su įvairias sandoros formas pasakojančiais Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstais.
• Susiesiu istorines sadoras su joms būdingais simboliais.
• Pažinsiu ir suprasiu įvairių biblinių personažų vaidmenis sudarant sandoras ir laikantis jų reikalavimų.
• Įžvelgsiu sandorų istorijoje atsiskleidžiantį žmonijos išganymo planą.

1. Sudominkite mokinius kviesdami juos pagalvoti apie tai, kas yra sandora. Užduokite papildomų klausimų apie žmonių sutartis ir sandoras.

3. Analizuokite, aptarkite ir išsiaiškinkite Šv. Rašto vietas, kuriose aprašomos sandoros. Suskirstykite mokinius poromis arba mažomis grupelėmis ir pasiūlykite jiems pasikalbėti, ką suprato, kas buvo svarbu, kas liko neaišku, kokių kilo minčių.

5. Kartu aptarkite sandoros temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Biblija kaip sandoros istorija
Kritinio mąstymo užduotys: Biblija kaip sandoros istorija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite