is desktop

Biblija kaip sandoros istorija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Aptarsiu „sandoros“ sąvoką.
• Susipažinsiu su įvairias sandoros formas pasakojančiais Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstais.
• Susiesiu istorines sadoras su joms būdingais simboliais.
• Pažinsiu ir suprasiu įvairių biblinių personažų vaidmenis sudarant sandoras ir laikantis jų reikalavimų.
• Įžvelgsiu sandorų istorijoje atsiskleidžiantį žmonijos išganymo planą.

Kaip taikyti užduotis skirtingo pasirengimo mokiniams arba mokinių grupėms:

1. Skatinkite moksleivių smalsumą, patarkite jiems įsijausti į biblinių veikėjų vaidmenis ir idėjas, o kilusias mintis užsirašyti, pritaikyti atliekant užduotis.

2. Galima padrąsinti mokinius siūlant įsivaizduoti, kad jie atlieka žurnalistinį tyrimą (tinka atliekant užduotis, kuriuose prašoma parašyti komentarus, kviečiama imti interviu, sukurti esė, taip pat rasti papildomos medžiagos).

3. Suskirstykite mokinius poromis arba grupelėmis ir paskatinkite pasidalyti įgytomis žiniomis ir kilusiomis mintimis. Kuo ši medžiaga nauja ir įdomi? Kokia įvykių intriga, kokie veikėjų santykiai? Kokia medžiagos ar įvykių prasmė mums? Apibendrinkite, padarykite išvadas.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Biblija kaip sandoros istorija
Kūrybinės užduotys: Biblija kaip sandoros istorija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite