is desktop

Rytų religijos

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suvoksiu rytų religijų ryšius su regionų istorija, politiniu, ekonominiu vystymusi ir visuomenės raidos ypatumus.
• Gebėsiu atpažinti, palyginti, analizuoti, vertinti rytų religijų elementus, diskutuoti apie šių religijų idėjas.

1. Sudominkite mokinius siūlydami jiems pamąstyti apie Rytų religijas. Ar teko bendrauti su Rytų religijų atstovais, lankytis jų šventovėse, skaityti knygų ar žiūrėti filmų apie Rytų religijas? 

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tematika, pasitelkite reikiamą fotografinę ir filmuotą medžiagą, prisiminkite kelionėse lankytas vietoves ir Rytų religijų objektus. Užduokite mokiniams papildomų klausimų.

4. Skatinkite empatiją, dialogą, toleranciją ir pagarbą kitų religijų ir kitų kultūrų atstovams. Atkreipkite dėmesį į tai, kas žmogiška, universalu, geriausia.

5. Kartu apmąstykite sinkretizmo (įvairių religijų susiliejimo) temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Rytų religijos ir dvasingumas
Kritinio mąstymo užduotys: Rytų religijos
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai