is desktop

Ortodoksija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su Rytų krikščionių bažnyčių istorija, dvasingumu ir kultūra.
• Geriau suprasiu Rytų ir Vakarų bažnyčių panašumus ir skirtumus, skilimo priežastis ir pasekmes.
• Suvoksiu ir gebėsiu įvertinti stačiatikių dvasingumo išskirtinumą, gebėsiu praktiškai ir kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias apie Rytų ortodoksiją.

1. Sudominkite mokinius skatindami juos pamąstyti apie Rytų krikščionybę. Ar teko bendrauti su ortodoksais (stačiatikiais), lankytis jų šventovėse, skaityti knygų ar žiūrėti filmų apie stačiatikybę? 

2. Pateikite daugiau informacijos kiekvieno kadro tematika, pasitelkite reikiamą fotografinę ir filmuotą medžiagą, prisiminkite kelionėse lankytas vietoves ir bizantiškosios krikščionybės objektus.

3. Analizuokite, aptarkite ir išsiaiškinkite didžiosios schizmos priežastis ir pasekmes, teologinius bei liturginius Rytų ir Vakarų krikščionių skirtumus, tolesnę šių bažnyčių raidą. Užduokite mokiniams papildomų klausimų.

4. Kartu apmąstykite ekumenizmo temą. Aptarkite, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo. Pasiūlykite jiems atlikti kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis bei įsivertinimo testą.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos
Kritinio mąstymo užduotys: Ortodoksija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite