is desktop

Ortodoksija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su Rytų krikščionių bažnyčių istorija, dvasingumu ir kultūra.
• Geriau suprasiu Rytų ir Vakarų bažnyčių panašumus ir skirtumus, skilimo priežastis ir pasekmes.
• Suvoksiu ir gebėsiu įvertinti stačiatikių dvasingumo išskirtinumą, gebėsiu praktiškai ir kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias apie Rytų ortodoksiją.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams arba mokinių grupėms:

1. Siūlykite mokiniams prisiminti ir pasidalyti patirtimi, įgyta lankantis cerkvėse, vienuolynuose, bendraujant su dvasininkais, skaitant knygas.

2. Skatinkite moksleivių smalsumą, patarkite jiems įsijausti į kitų asmenų vaidmenis ir idėjas, o kilusias auksines mintis užsirašyti ir pritaikyti atliekant užduotis.

3. Galima padrąsinti mokinius įsivaizduoti, kad jie atlieka žurnalistinį tyrimą (tinka atliekant užduotis, kuriose prašoma parašyti komentarą, siūloma paimti interviu, sukurti esė, taip pat rasti papildomos medžiagos).

4. Suskirstykite mokinius į grupeles ir paskatinkite juos pasidalyti įgytomis žiniomis ir kilusiomis mintimis. Kuo ši medžiaga nauja ir įdomi? Kokia įvykių intriga, kokie veikėjų santykiai? Kokia medžiagos ar įvykių prasmė mums? Apibendrinkite, padarykite išvadas.

5. Skatinkite mokinius įžvelgti naujų nagrinėjamos temos aspektų, iškelti naujų klausimų. Padrąsinkite sukurti straipsnelį į mokyklos sienlaikraštį, spaudą arba publikuoti internete.

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos
Kūrybinės užduotys: Ortodoksija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite