is desktop

Neregimo slėpinio regimas ženklas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Įvardinsiu galimus žodžius, veiksmus, keičiančius daikto prasmę.
• Įvardinsiu vieną esminių skirtumų tarp gyvūno ir žmogaus.
• Remiantis istorijomis nustatysiu, kaip ir kodėl pasikeičia žmogaus elgsena dėl kūno pokyčių.

Rekomenduojama kritinio mąstymo užduotis atlikti po kūrybinių užduočių. Mokytojas turėtų suprasti meilės (žmogus) ir vartojimo (daiktai) esminius skirtumus.  

Pirma užduotis. Taikant minčių lietaus metodą galima sukurti situacijų, kaip santykiai su asmeniu, iš kurio gaunamas daiktas, keičia daikto prasmę. Šią užduotį galima atlikti ir žodžiu visiems drauge ieškant atsakymų. Tai priklauso nuo laiko, skiriamo užduočiai atlikti. Jei laiko skiriama daugiau, galima organizuoti darbą grupėmis ir siūlyti mokiniams pasirinkti ir pristatyti klasei situaciją iš savo ar savo artimųjų gyvenimo (kaip atsirado šeimos ar šeimos nario turimos relikvijos – brangūs (ne finansine prasme) daiktai).

Antra užduotis. Mokytojas turėtų būti gerai pasirengęs atsakyti į galimus mokinių klausimus apie laisvą valią, susipažinęs su dresavimo ir ugdymo skirtumais, aistrų dorinės vertės, nuodėmės bei dorybės sampratomis.

Trečia užduotis. Mokytojas turi gerai išmanyti bioetinių problemų sprendimus, jų moralinį vertinimą. Jei mokiniams atrodo, kad istorijų labai daug, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus galima leisti pasirinkti vieną istoriją ir ją aptarti pildant lentelę. Galima leisti mokiniams pasirinkti ir savo istoriją (išgalvotą ar tikrą) ir ją aptarti klasėje per kitą pamoką. Taip mokiniai gali  pritaikyti per pamoką įgytas žinias gyvenime, padėdami spręsti artimųjų problemas. Jei mokiniams leidžiama analizuoti savas istorijas, reikia istorijas nuasmeninti, t. y. pasakoti neminint savo ryšio su istorijos veikėjais, nes tai apsunkina sprendimų priėmimą, o kartais asmeninių istorijų viešinimas griauna kitų žmonių gyvenimus. Todėl tikras istorijas geriausia prašyti pasakoti 3-iuoju asmeniu ir pakeisti vardus.

Apibendrinant temą galima pirmiausia aptarti žodžiu grupėmis, o tada visai klasei drauge tokius klausimus:

1. Kodėl žmogus gali elgtis ir kitaip: asmenis vartoti, o daiktus mylėti?

2. Kas nutinka, kai asmenys vartojami, o daiktai mylimi?

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo
Kritinio mąstymo užduotys: Neregimo slėpinio regimas ženklas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: