is desktop

Senojo Testamento pranašai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu paaiškinti, kas yra pranašas ir koks jo vaidmuo visuomenėje.
• Lyginsiu Biblijos pranašus su kitokiais pranašais.
• Apmąstysiu pranašų pašaukimo istorijas.
• Analizuosiu, kada ir kur veikė pranašai.
• Gebėsiu paaiškinti, ko mokė pranašai ir svarstysiu jų aktualumą visuomenėje.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Pasiūlykite individualiai arba grupėmis parengti mokomąją medžiagą apibendrinančią užduotį: sukurti minčių žemėlapįBiblijos pranašai“. Aptarkite minčių žemėlapio (plg. Tonį Buzaną) kūrimo gaires. Nurodykite, per kiek laiko turi būti parengtas žemėlapis. Pateikite darbų pristatymo kriterijus: temos suvokimas; prasminių sąvokų išskyrimas ir jų susiejimas; darbo orginalumas ir tikslumas.

** Pirmiausia išsiaiškinkite, kas yra pranašas, kokių jų buvo Artimuosiuose Rytuose, Biblijoje ir kokių yra šių dienų pasaulyje. Medžiagai suvokti pasiūlykite atlikti lyginamąją užduotį „Tikri ir netikri pranašai“. Aptarkite užduoties eigą: 1) žinoti lyginamosios užduoties tikslą: išvardyti tikro ir netikro pranašo požymius; 2) pristatyti lyginamosios analizės kriterijus: pranašo pašaukimas, pranašo ypatybės, pranašo vaidmuo, pranašo mokymas, pranašo gyvenimas; 3) pagal šiuos arba savo sukurtus kriterijus lentelėje parašyti tikro ir netikro pranašo požymius; 4) parašyti lyginamosios analizės išvadas nurodant panašumus ir skirtumus.

*** Siūlykite socialinio neteisingumo problemų analizės užduotį dirbant individualiai arba grupėmis. Aptarkite problemų analizės užduoties eigą: 1) perskaityti Michėjo knygos ištrauką (Mch 2, 1–2), pasakyti pirmąjį įspūdį, svarbią mintį; 2) išskirti ir parašyti pranašo išvardytas problemas; 3) išvardyti šių problemų atsiradimo priežastis ir pasekmes; 4) pasiūlyti  žmonių bendravimo ir visuomenės valdymo lygmens problemų sprendimo būdų; 5) pateikti šių dienų socialinio neteisingumo pavyzdžių su sprendimo būdais. Pabaigoje parašyti apibendrinamąją mintį. 

 

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Senojo Testamento pranašai
Kritinio mąstymo užduotys: Senojo Testamento pranašai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: