is desktop

Religiniai simboliai ir atvaizdai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Ieškosiu krikščioniškų tekstų atitikmenų skirtingo tipo Kristaus atvaizdams.
• Nagrinėsiu daoistinio peizažo religines – filosofines prasmes.
• Sukursiu hipotetinį lietuviško „sakralaus peizažo“ aprašymą.

Siūlomos trys užduotys iš dviejų skirtingų sakraliosios dailės sričių.

Pirma užduotis (lengva) susijusi su skirtingais Kristaus vaizdavimo būdais krikščionybės istorijoje. Pirmiausia mokiniai stebėdami tris skirtingus atvaizdus mėgina suvokti ir paaiškinti, kaip šiais skirtingais vaizdavimo būdais (simbolinis, alegorinis ir ikoninis) perteikiamas vis kitoks turinys apie Jėzų. Tada pasirinktu atvaizdu mokiniai remiasi kurdami plakato / kvietimo / lankstinuko tekstą.

2–3 užduotys nagrinėja mažai pažįstamos daoizmo religijos atvaizdus – peizažus.

Atliekant šias užduotis klasėje, galima pradėti nuo provokuojamo klausimo: ar gali religinio meno forma būti peizažinė tapyba? Tada kartu su mokiniais prisiminkite ir aptarkite, ką žinote apie daoizmo religiją ir meną.

Prieš atliekant užduotis būtina perskaityti papildomų skaitinių tekstus apie ikonų tapytojo ir daoizmo meistro kūrybos proceso panašumus ir skirtumus, taip pat daoistinio peizažo elementų aprašymą.

2 užduotis (vidutiniška). Esė kuriama laisvai, tai mokinio bendro pobūdžio samprotavimai.

3 užduotis (sunki). Atliekama pagal pavyzdį, reikalauja tiksliau įvardyti vaizdo elementus. Antra jos dalis – hipotetinio lietuviško religinio (ar filosofinio) peizažo aprašymas. Galima remtis analogiškais daoizmo principais arba pačių sugalvotais ir paaiškintais kriterijais.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Religiniai simboliai
Kūrybinės užduotys: Religiniai simboliai ir atvaizdai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai