is desktop

Judėjų tikėjimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su judaizmo religijos istorija, rašytiniais šaltiniais, tikėjimo elementais ir vertybėmis.

1. Mokinius galima suskirstyti poromis, grupelėmis po kelis arba dirbti visai klasei drauge. Įsitikinkite, ar mokiniai suvokia perskaitytus teksto fragmentus (apie ką kalbama, kur vyksta veiksmas, kas veiksmo dalyviai, apie kokias problemas ar dalykus kalbama, kas norima pasakyti, koks galėjo būti teksto autoriaus tikslas, ką tekstas reiškia mums šiandien ir pan.).

2. Svarbu atsižvelgti į tai, kad judaizmo išpažinėjų santykis su Tanaku (Senuoju Testamentu) yra kitoks nei šiandienos krikščionių, nesusipažinusių su žydų kultūra. Tora, Išminties knygos ir kiti (Senojo Testamento) tekstai yra tik fragmentiškai pažįstami šiuolaikiniams skaitytojams ir neretai  interpretuojami pažodžiui, literatūriškai arba kaip įvadas į Naująjį Testamentą. Judėjų religinėse apeigose Tanako (Senojo Testamento) tekstai vartojami kaip svarbiausia liturgijos dalis.

3. Padėkite mokiniams įsisąmoninti, kad skaityti, analizuoti ir suprasti biblinius tekstus reikia mokytis. Tam padės istorijos, religijų istorijos, literatūros, psichologijos ir filosofijos žinios. Atlikti užduotis padeda interaktyvūs klausimai, sutelkiantys moksleivių dėmesį į reikiamus dalykus. Mokytojas gali užduoti daugiau panašių klausimų atsižvelgdamas į mokinių grupės (klasės) pasirengimo lygį. 

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Judėjų tikėjimas
Kritinio mąstymo užduotys: Judėjų tikėjimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: