is desktop

Ekologinė etika

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Taikysiu vidinės vertės kategoriją visoms gyvybės formoms ir iškelsiu hipotezes apie nuostabią, sudėtingą rūšių įvairovę.
• Kūrybingai atliksiu ekologinę pareigą ir kviesiu kitus minėti etnines ar tarptautines su ekologija susijusias atmintinas dienas ir šventes.
• Sukursiu socialinės reklamos scenarijų, kurios tikslas – kartu su kitais keisti savo kasdienius veiksmus ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Kaip taikyti šias kūrybines užduotis skirtingų gebėjimų ir mokymosi stilių mokiniams?

1 užduotis. Pirmiausia sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite nuostabių gamtos reiškinių, mįslių, stebuklų pavyzdžių, kuriuos sunku paaiškinti. Pateikite pirmą užduotį, tegul kiekvienas mokinys perskaito rūšies aprašymą. Paraginkite taikyti įgytas žinias ir parašyti pirminę hipotezę arba iškelti filosofinį klausimą. Surenkite diskusiją, per kurią mokiniai pristato savo hipotezes, jas paaiškina ir filosofuoja. Apibendrinkite, kad tokios etikos kategorijos kaip orumas, autonomija, vidinė vertė, gėris, blogis taikytinos visoms gyvoms būtybėms, ne tik žmonėms.

2 užduotis. Supažindinkite mokinius su gamtos šventėmis ir UNESCO paskelbtų atmintinų dienų kalendoriumi. Sužadinkite mokinių susidomėjimą: paprašykite pasirinkti vieną šventę ar atmintiną dieną, kurią jie norėtų paminėti. Tegul mokiniai individualiai ar grupėmis sugalvoja įdomų šventei skirto renginio pavadinimą. Remdamiesi šiuo pavadinimu mokiniai kuria kvietimą į renginį ir lankstinuką. Mokiniai pristato lankstinukus, pagrindžia atmintinos dienos svarbą. Taip pat galima sukurti atmintinų dienų kalendoriaus plakatą. Šias dienas verta kūrybiškai paminėti mokykloje per mokslo metus.

3 užduotis. Paaiškinkite socialinės ir ekologinės reklamos kūrimo tikslus. Suskirstykite mokinius į komandas (po 3 narius). Stenkitės, kad kiekvienoje komandoje būtų ir labai kūrybingų, ir vidutiniškai, ir kūrybinių gebėjimų stokojančių mokinių. Kūrybinių grupių nariai pasiskirsto vaidmenimis. Tada sugalvoja aktualią problemą ir reklamos pavadinimą. Siūloma parašytus scenarijus atsispausdinti ir atsinešti į „reklamos mugę“. Kiekviena grupė scenarijus vertina balais (anonimiškai, išskyrus savo grupės). Išrenkamas geriausias scenarijus, pagal kurį siūloma vėliau sukurti 2 minučių trukmės socialinės ekologinės reklamos filmą ir pristatyti jį mokyklos bendruomenei.

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)
Kūrybinės užduotys: Ekologinė etika
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite