is desktop

Kultūriniai etiketo savitumai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Apibūdinsiu stereotipinius bruožus, tinkamus kai kurių tautybių žmonėms, ir paaiškinsiu, kas yra stereotipai, veikiantys mūsų mąstymą.
• Palyginsiu dvi aukštos etiketo kultūros šalis pagal kriterijus, suformuluosiu nuomonę, išsiaiškinsiu, kas lėmė jų panašumus ir skirtumus ir mokymosi objekto apibendrinta informacija padarysiu išvadas.
• Bendradarbiaudamas su partneriu suformuluosiu tarpkultūrinę problemą, apsvarstysiu galimas kliūtis ieškant jos sprendimo ir pasiūlysiu šios problemos sprendimo planą.

1 užduotis. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos pritaikyti žinias, įgytas nagrinėjant mokymosi objektą „Kultūriniai etiketo savitumai“: „Ką turime galvoje, kai sakome: šios tautybės žmonės ypatingi? Kas daro įtaką tautinių savybių stereotipams formuotis?“ Diskusiją susiekite su užduoties tikslu – palyginti, kokiais bruožais apibūdiname save ir kitų tautų žmones, kaip mus mato kiti. Paprašykite, kad mokiniai sutelktų dėmesį į 5–8 svarbius požymius – išskirtinius tautinių savybių stereotipų bruožus, –  ir surašytų juos lentelėje. Mokiniai poromis ar grupėmis apsvarsto ne tik analizuojamas tautines savybes, bet ir veiksnius, dėl kurių stereotipai patenka į tarpkultūrinio bendravimo kontekstą (pavyzdžiui, argumentus „už“ ir „prieš“ kiekvieną tautinį stereotipą).

2 užduotis. Pasirūpinkite, kad kiekvienas mokinys turėtų mokymosi objektą „Kultūriniai etiketo savitumai“ ir tautinių savybių apibūdinimo lentelę. Paprašykite pasirinkti dvi šalis ir iš eilės surašyti visus kultūrinius etiketo panašumus ir skirtumus. Skatinkite mokinius dėmesį sutelkti į svarbius dalykus pagal lentelės vidurinėje grafoje nurodytus kriterijus, o ne į smulkmenas. Atliekant užduotį labai svarbu tikslumas. Padėkite mokiniams apibendrinti ir plėsti mąstymą organizuodami diskusiją, užduodami klausimų, pvz.: Ar šios dvi kultūros turi daugiau panašumų, ar skirtumų? Kuris abiejų šalių kultūrinis etiketo skirtumas svarbiausias? Kodėl? Kokias galėtumėte padaryti išvadas ir kokias etiketo žinias pritaikyti sau?

3 užduotis. Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotį pagal dialogo metodą galima suskirstyti į šešias dalis: 1) paaiškinti uždavinį (suformuluoti problemą) ir sužadinti parengtį (paskirstyti vaidmenis); 2) supažindinti su problemos sprendimo etapais, dialogo metodu ir numatyti veiklos trukmę; 3) suskirstyti mokinius poromis; 4) vadovauti ir padėti mokiniams, drauge atliekant užduotį kompiuteriu, planšete ar išmaniuoju telefonu; 5) tikrinti problemos sprendimo planą remiantis dialogo užrašais; 6) pripažinti mokinių laimėjimus ir įvertinti individualius bei bendrus poros rezultatus.

 

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Kultūriniai etiketo savitumai
Kritinio mąstymo užduotys: Kultūriniai etiketo savitumai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai