is desktop

Pažadėtosios žemės mįslės

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu Šventojo Rašto žinią, skaitysiu, analizuosiu, interpretuosiu Senojo Testamento įvykius, pasakojimus.

Pirma užduotis. Skatinkite išgyventi emocinį ryšį su Dievu skaitant Dievo Žodį. Vienas iš būdų – biblinius įvykius susieti su savo gyvenimu − pildyti Šventojo Rašto skaitymo dienoraštį.

Antra užduotis. Sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite situaciją, kurią reikia išspręsti. Paraginkite remtis pateikiamomis užuominomis apie centrinį statinį nuotraukose ir iškelti hipotezę. Ką liudija šie radiniai?

Trečia užduotis. Pasiūlykite iš eilėraščio išrinkti ir sukurti trijų rūšių analogijas – tiesiogines, asmenines ir piešingų žodžių poras. Skatinkite vaizdingai išreikšti Kūrėjo ir pasaulio kūrinių religinį santykį.

Lyginant skirtingų reikšmių žodžius siūlykite įžvelgti sąsajų, kurios gali būti netikėtos ir turėti daugiau nei vieną naują prasmę. Remiantis užduotimis pildoma lentelė. Mokiniai skatinami įsivaizduoti, kad gali matyti, liesti Dievą (asmeninė analogija), ir pabandyti pajausti Kūrėjo ir kūrinio asmeninį santykį.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas
Kūrybinės užduotys: Pažadėtosios žemės mįslės
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite