is desktop

Laisvės rūšys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Bendradarbiaudamas su komandos nariais išnagrinėsiu, kokios yra laisvės rūšys ir šiuolaikinių filosofų požiūrius į laisvę, suprantamai paaiškinsiu bendraklasiams kiekvieną iš jų, nusakysiu, kokiomis ypatybėmis jos pasižymi.

Laisvės rūšis siūloma nagrinėti pagal potemes, taikant veiksmingą tarpasmeninio bendradarbiavimo metodą Mozaika (arba Durstinys). Mokytojui siūloma peržiūrėti mokomąjį metodinį filmą „Durstinio" metodas: https://www.youtube.com/watch?v=51oYOvqiGnY&list=UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA.

1. Pirmiausia sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite iliustracijų, kurias galima interpretuoti, klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, žodžio laisvė reikšmes, kurias reikia paaiškinti (1–2 kadrai ir pokadriai).

2. Suskirstykite mokinius į heterogeniškas „mozaikos komandas“ po 4–5 narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną mokymosi objekto potemę, pvz., fizinė ir psichologinė laisvė (3.1–3.3 pokadriai), socialinė ir ekonominė laisvė (4.1–4.4 pokadriai), politinė ir žodžio laisvė (5.1–5.5 pokadriai arba šią potemę skaidyti į dvi: 5.1–5.3 ir  5.4–5.5 dalis), egzistencinė laisvė (6.1 kadras su pokadriais). Išdalykite lenteles grupėms su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir pokadriais. 

3. Dabar paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į vieną grupę.

4. Šioms naujai sudarytoms „ekspertų“ grupėms pasiūlykite išanalizuoti visas pateiktas laisvės rūšis naudojantis skaitmeninio mokymosi objekto medžiaga: filosofų A. Šliogerio, Vydūno, A. Mickūno, E. Munjė požiūriais, laisvės raiškos asmeniniame ir mokyklos gyvenime pavyzdžiais, papildomais skaitiniais, vaizdo įrašais, nuotraukomis. Iš pradžių kiekvienas grupės narys medžiagą analizuoja prie kompiuterio individualiai, tada visi kartu ją aptaria, atsako į klausimus, diskutuoja ir išrenka svarbiausius aspektus ir citatas.

5. Laisvės rūšių ekspertai grįžta į „mozaikos komandas“. Kiekvienas ekspertas iš eilės pristato savo potemę kitiems nariams, o šie gali pasižymėti svarbiausią informaciją. Prieikite prie komandų, pasiklausykite pristatymų ar diskusijų ir priminkite, kad mokiniai nepraleistų nė vieno svarbaus aspekto.

6. Dabar surenkite bendrą diskusiją ir apžvelkite visą temą: Ką reiškia būti laisvu žmogumi ir gyventi laisvoje visuomenėje? (6.2 pokadris).

7. Įvertinti temos supratimą ir grupinį darbą galite pasiūlydami mokiniams atlikti šios temos įsivertinimo testą. Kiekvieno mokinio individualų įsivertinimo rezultatą susumuokite su visų „mozaikos komandų“ narių testų rezultatais.


 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvės rūšys
Demonstracija: Laisvės rūšys