is desktop

Įvairių religijų meno formos

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su judaizmo, islamo, krikščionybės architektūros ir meno pavyzdžiais.
• Sužinosiu, kaip ir kodėl skirtingų religijų tiesos perteikiamos skirtingomis vizualinio meno formomis.
• Lyginsiu simbolinio (ženklo, alegorinės kompozicijos, formų struktūros) ir mimetinio menų (atvaizdo) pavyzdžius.
• Tyrinėsiu, kaip ikonos formų kalba atveria daugiasluoksnį jos turinį.
• Lyginsiu ikonos ir religinio paveikslo turinį ir stilistiką.
• Ieškosiu krikščioniškų tekstų atitikmenų skirtingo tipo Kristaus atvaizdams.

Temos tikslas – palyginti skirtingų religijų meno pavyzdžius aiškinantis religinio turinio ir jam perteikti pasirinktos meno formos ryšį. Būtų gerai, kad moksleiviai jau turėtų žinių apie temoje nagrinėjamas judaizmo, islamo ir krikščionybės tikėjimo doktrinas (ypač svarbi Dievo ir pasaulio samprata). 

1. Pristatyti temą galima klausimu apie tai, kodėl mums dažnai ne tik nesuprantamas kitų religijų meno turinys, bet  atrodo keistas ir pats vaizdavimo būdas (nesuvokiamos figūrų deformacijos, „baisūs“ atvaizdai, vaizdo keitimas ornamentu ir pan.)

2. Nagrinėjant medžiagą reikėtų atidžiai skaityti ir išskirti potemes:

* simbolis (simbolis – ženklas, simbolis – struktūra);

* atvaizdas ir kt.

Kadruose apie ikoną pateikiama nemažai papildomų skaitinių, todėl reikėtų numatyti daugiau laiko.

Temą galima dalyti į dvi pamokas arba pasirinkti nagrinėti kurią nors jos dalį.

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Religiniai simboliai
Demonstracija: Įvairių religijų meno formos