is desktop

Meilė ir šeima

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios yra meilės formos ir įvairūs jos raiškos būdai skirtingose epochose.
• Gebėsiu paaiškinti, kodėl meilės formos tampa vis įvairesnės ir prieštaringesnės.
• Apibūdinsiu romantiškosios ir brandžiosios meilės komponentus.

Pirma užduotis gali būti atliekama suskirsčius mokinius į šešias grupes. Pateikite kiekvienai grupei po vieną de Bono medalį, kad mokiniai išsiaiškintų jo simbolinę reikšmę. Paskatinkite mokinius prisiminti lietuvių ir kitų tautų pasakas, kuriose vaizduojama panaši simbolika (auksas, sidabras, plienas, stiklas, medis, žalvaris). Galbūt jie prisimins, kaip žmogus buvo atverstas iš kokio nors kito gyvūno (pvz., Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, Varlė karalienė, Ežiukas ir pan.). Kokį poveikį pasakose daro meilė ir mylinčiojo pasiaukojimas, kantrybė? Dėl kokių priežasčių žmogus praranda žmogiškumą ir virsta gyvuliu? Tai aptarę mokiniai galėtų sukurti ir pristatyti klasei vaizdinę pateiktį tema „Meilė lietuvių pasakose“. 

Antra užduotis. Galima pasirinkti vieną iš gerai žinomų vaizduojamojo meno pavyzdžių: tai gali būti populiarus muzikinis vaizdo klipas, populiari reklama ar animacinis filmas, pvz., Šrekas. Aptarkite su mokiniais šiandienės meilės ir vyro bei moters vaidmens transformaciją vaizduojamame mene. Kaip išreiškiama meilė, pagarba tarp skirtingų lyčių asmenų? Su kokia meilės rūšimi tai galima palyginti? Tegul mokiniai įsivaizduoja, kad yra kino režisieriai ar reklamos kūrėjai ir nori papasakoti žiūrovui meilės istoriją. Pasiūlykite sukurti laisvos formos pasakojimą „Meilės istorija“ remiantis kuria nors meilės forma. 

Trečia užduotis skirta mokiniams, mėgstantiems rašyti esė, kurti metaforas ir daryti išvadas. Esė siūloma rašyti pagal Edvardo de Bono „vertybių skaitytuvo – medalių“ simboliką. Kiekvienas mokinys turėtų kūrybiškai aprašyti pasirinktą meilės rūšį ir nurodyti, kokį požiūrį jis plėtoja kurdamas tekstą: filosofinį – universalųjį, naudos – pragmatinį, santykių – atsakomybės, vertybių derinimo, natūralųjį – prigimties ar jausminį – emocinį. Suformuluokite kriterijus kiekvienam požiūriui pagrįsti arba bendrus visiems esė darbams. Patartina perskaityti papildomą literatūrą ir dar kartą peržiūrėti mokymosi objektą „Meilė ir šeima“.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė ir šeima
Kūrybinės užduotys: Meilė ir šeima
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite