is desktop

Šiuolaikinių kūrinių religine tema idėjų interpretavimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su šiuolaikinės lietuvių sakralios architektūros ir dailės pavyzdžiais.
• Lyginsiu bažnyčios dailės ir dailės krikščioniška tema ypatumus.
• Analizuosiu ir interpretuosiu šiuolaikinių religinės tematikos kūrinių prasmes.
• Sukursiu esė/interviu apie pasirinktą šiuolaikinės krikščioniškos tematikos kūrinį/kūrinių autorių.

1–2 užduotys. Abi užduotys atliekamos remiantis įvairių dailininkų darbų galerija. Siūloma iš pradžių kartu su mokiniais  trumpai aptarti kūrinių ypatybes, panašumus ir skirtumus. Mokiniai gali rasti bent po vieną sau artimą ir suprantamą kūrinį, atitinkantį jų pasirengimo lygį.

Pirma užduotis reikalauja šiek tiek dailėtyros žinių, todėl prieš mokiniui ją atliekant būtų gerai pasitikslinti, ar visi esė gairėse vartojami terminai jam aiškūs. Nurodytos gairės turėtų padėti stebėti, analizuoti, formuluoti pastebėjimus. Mokinys gali aprašyti kūrinį pasirinkdamas aiškiausius arba sugalvodamas naujų aspektų, nebūtinai remdamasis visais siūlomais punktais. Svarbu interpretuoti pastebėjimų visumą – sukurti „kūrinį apie kūrinį“, savotišką hipotetinį kūrinio paaiškinimą. 

Antra užduotis nereikalauja išankstinio pasirengimo, mokinys renkasi, kas jam įdomu, emociškai artima ir suprantama (arba ką norėtų suprasti), pats kelia klausimus ir ieško atsakymų. Pateikite galimų klausimų pavyzdžių; skatinkite  kryptingai formuluoti klausimus, padedančius suvokti dailininko kūrybos intencijas, jo religinės patirties ir kūrybos santykį.

Trečia užduotis labiau žaidybinė, tinka smalsiems, aktyviems mokiniams, kurie mėgsta patys atrasti ir tyrinėti  įdomius objektus. Sudarydami kelionių maršrutą mokiniai sugalvoja objektų atrankos principus ir kriterijus, taiko kitų mokymosi sričių žinias (geografijos, matematikos, istorijos, literatūros). Bažnytinio meno objektų sąrašas gali būti papildytas ir kitokio pobūdžio kultūros ar kraštovaizdžio paminklais. Galbūt galima išrinkti įdomiausią maršrutą ir juo visiems kartu ar individualiai pakeliauti?

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Meno paskirtis religiniuose objektuose
Kūrybinės užduotys: Šiuolaikinių kūrinių religine tema idėjų interpretavimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite