is desktop

Bažnytinio meno paskirtis

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su šiuolaikinės lietuvių sakralios architektūros ir dailės pavyzdžiais.
• Lyginsiu skirtingų krikščioniškų konfesijų maldos namų interjerų ypatumus.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams?

Pirma užduotis nesunki, bet ji reikalauja atidžiai skaityti ir daug dirbti techniniškai.

Pirmos užduoties dalies interjerų apibūdinimuose jau nurodyta, kokiomis priemonėmis kuriama sakrali nuotaika konkrečioje bažnyčioje. Šie apibūdinimai padės mokiniui rinktis savo maldai tinkamiausią interjerą atliekant antrą užduoties dalį. Atlikdami pirmą užduoties dalį mokiniai įsisąmonina vizualią informaciją, stebėdami gretina vaizdą ir žodį. Antroje užduoties dalyje ši informacija siejama su asmenine religine patirtimi. Vertinant svarbu atsižvelgti į tai, kaip mokinys argumentuoja subjektyvų interjero pasirinkimą, ar geba paaiškinti, kokie architektūros požymiai ir jų poveikis žmogui padeda atskleisti tikrovės sakralumą. 

Antrą užduoties dalį galima atlikti ir visiems kartu. Pavyzdžiui, mokiniai pasiskirsto grupėmis atsižvelgdami į tai, kokį interjerą pasirinko, grupėmis diskutuoja, išrenka kelis geriausius skirtingus argumentus. Kiekviena grupė supažindina klasę su savo argumentais.

Atliekant antrą užduotį praktiškai taikomos žinios, įgytos dirbant su mokymosi objektu, svarstant bažnytinio meno ir laisvos religinės kūrybos skirtumus. Iš pradžių aptarkite kriterijus, pagal kuriuos bus grupuojami kūriniai. Bažnytinio meno kūriniuose svarbu, kad vaizdas atitiktų Šv. Rašto tekstą. Įdomios kultūrinės asociacijos, netikėti gretinimai, aktualios socialinės ar tikėjimo problemos – jau kitos kategorijos kūrinio požymiai. Prisiminę kriterijus mokiniai nagrinėja kūrinius laisvai, bet svarbu, kad analizės visuma leistų pagrįstai priskirti kūrinį vienai iš grupių. Jei kyla abejonių, galima atsakymus pasitikrinti papildomuose skaitiniuose.

Trečia užduotis. Prieš pradedant lyginti skirtingų krikščionių sakraliųjų pastatų interjerą reikia perskaityti papildomų skaitinių medžiagą, taip pat patartina kartu su mokiniais prisiminti informaciją apie reformaciją ir kaip ji traktuoja religinį meną. Jei mokiniams sunku susieti žinomą informaciją su tuo, ką mato, padėkite jiems užduodami klausimų, ar daug meno objektų matyti bažnyčioje (asketiškumas būdingas reformacijai,  puošnumas – katalikybei), ką jie reiškia, ką vaizduoja, kokia jų sąsaja su konfesijos tikėjimo doktrina (pvz., šventųjų atvaizdai – pagarba šventiesiems – katalikybė).

 

Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Meno paskirtis religiniuose objektuose
Kritinio mąstymo užduotys: Bažnytinio meno paskirtis
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite