is desktop

Senojo Testamento pranašai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu paaiškinti, kas yra pranašas ir koks jo vaidmuo visuomenėje.
• Lyginsiu Biblijos pranašus su kitokiais pranašais.
• Apmąstysiu pranašų pašaukimo istorijas.
• Analizuosiu, kada ir kur veikė pranašai.
• Gebėsiu paaiškinti, ko mokė pranašai ir svarstysiu jų aktualumą visuomenėje.

Kaip taikyti šias užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams:

* Sužadinkite mokinių susidomėjimą Biblijos pranašais, jų pašaukimu, mokymo kryptimis. Pateikite užduotį: parašyti žinutę apie pranašo misiją į parodos informacinį stendą. Paraginkite mokinius remtis įgytomis žiniomis ir siūlykite įsižiūrėti į pranašo veiklą reiškiantį simbolį, perskaityti Šv. Rašto ištrauką ir interpretuoti informaciją apie pranašą ir jo misiją. Pristatomus darbus vertinkite pagal tikslingumą ir kūrybiškumą.

** Siūlykite sukurti dialogą su Izraelio pranašu ir aktyviu piliečiu apie socialinio teisingumo problemas visuomenėje. Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite, kaip taikyti dialogo metodą atliekant konsultanto ir atsakinėtojo vaidmenis. Užduokite aktualių klausimų, susijusių su Biblijos pranašų tema (pavyzdžiui, 6 klausimus apie Dievo tautos pranašus ir jų vaidmenį visuomenėje). A mokinys atsako į 3 užduoties klausimus, o jo konsultantas kritiškai samprotauja, kad padėtų A mokiniui rasti argumentų, pagrindžiančių atsakymą. Paskui mokiniai apsikeičia vaidmenimis: A mokinys tampa konsultantu, o B mokinys – atsakinėtoju į kitus 3 probleminius klausimus. Dialogas apibendrinamas abiem mokiniams atsakant, koks yra moralės ir socialinio teisingumo ryšys.

*** Skatinkite diskutuoti ir nurodyti jaunimo problemas, jas suskirstyti ir pasiūlyti sprendimo būdus. Siūlykite parašyti laišką Dievui apie šių dienų jaunimo problemas. Priminkite laiško rašymo eigą: 1) laišką pradedame pagarbiu kreipiniu; 2) laiško pradžioje parašome, ką žinome apie Dievą ir Jo begalinę meilę žmogui; 3) trumpai prisistatome, nurodome kreipimosi tikslą, išsakome savo rūpestį, problemas, džiaugsmą, skausmą, nusivylimus; 4) vėliau išreiškiame savo viltis ir lūkesčius, nes pasitikime begaline Dievo meile; 5) laišką baigiame atsisveikinimu, linkėjimu, pasirašome. 

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Senojo Testamento pranašai
Kūrybinės užduotys: Senojo Testamento pranašai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: