is desktop

Teksto dvasinės prasmės interpretacija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Suprasiu Šventojo Rašto žinią, skaitysiu, analizuosiu, interpretuosiu Senojo Testamento įvykius, pasakojimus.

Pirma užduotis. Siūloma perskaityti Senojo Testamento ištrauką ir suformuluoti klausimų apie Dievo ir žmogaus santykį šiuolaikiniame pasaulyje. Kuo įžvalgesni, sudėtingesni klausimai, tuo brandesnis mokinio egzistencinis mąstymas.

Antra užduotis. Senojo Testamento ištrauka analizuojama pagal lentelėje nurodytus aspektus ir klausimus. Tada mokiniai skatinami įžvelgti, ką Dievas šia ištrauka nori pasakyti mūsų laikų žmogui.

Trečia užduotis. Pirmiausia susipažindinkite mokinius su dvasine prasme, kuri gali būti trejopa: tipologinė, moralinė ir mistinė (pagal Katalikų Bažnyčios Tradiciją).

Aptarkite, kokią žinią apie asmenį gali atskleisti jo vardas, pateikdami pavyzdžių iš Šventojo Rašto.

Išnagrinėkite pateiktą ištrauką, nustatykite, ką ji reiškia dvasiniu, trejopu teologiniu požiūriu.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas
Kritinio mąstymo užduotys: Teksto dvasinės prasmės interpretacija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite