is desktop

Ką reiškia gyventi pagal didijį Dievo meilės įsakymą?

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gilinsiu žinias apie mylintį Dievą, Jo veikimą žmonijos istorijoje, išsiaiškinsiu Senojo Testamento išsipildymo Jėzaus Kristaus Asmenyje svarbą.

1. Atliekant pirmą užduotį pasiūlykite mokiniams remtis vaizduote: skaitant Dievo Žodį užsirašyti žodžius, sakinius, kurie labiausiai įstrigo, apsvarstyti jų reikšmę ir poveikį. Įsivaizduoti save konkrečioje situacijoje: ką kalbu, jaučiu. Tada pateikti pavyzdžių, tinkamų šių laikų gyvenimui.

2. Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite, kaip taikyti dialogo metodą atliekant A ir B  (klausinėtojo ir atsakinėtojo) vaidmenis. Skatinkite mokinius sukurti aktualių klausimų, susijusių su didžiuoju Dievo meilės įsakymu, ir pateikti juos vienas kitam. Paskui tegul mokiniai pasikeičia vaidmenimis: B mokinys tampa klausinėtoju, o A mokinys – atsakinėtoju į kitus  klausimus. Dialogas apibendrinamas abiem mokiniams atsakant, kodėl gyvenant pasaulyje yra svarbu gyventi Dievo meile.

3. Mokiniai rašys esė, todėl vertėtų iš anksto juos supažindinti su užduotyje nurodytais esė rašymo ypatumais.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas
Kūrybinės užduotys: Ką reiškia gyventi pagal didijį Dievo meilės įsakymą?
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite