is desktop

Tolerancija

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu XXI a. idealaus žmogaus vaizdinį ir sudarysiu svarbių bruožų, apibūdinančių tolerancijos sąvoką, žemėlapį.
• Pritaikysiu žinias apie toleranciją ir sukursiu Tarptautinės tolerancijos dienos aforizmą ir atviruką.
• Sužinosiu, kokios yra esė rašymo strategijos ir pagal vieną jų sukursiu vaizdingą esė apie toleranciją.

1 užduotis. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos pritaikyti žinias apie toleranciją praktikoje: „Įsivaizduokite, kad kuriama socialinė reklama Tapk tolerantišku žmogumi. Pasiūlykite aptarti ir parašyti minčių žemėlapyje bent keturis esminius vyrų ar moterų bruožus, kurie galėtų būti šios reklamos „veidas“. Tegul mokiniai parašo dar du idealius asmenybės bruožus, tinkamus abiem lytims. Paskui prideda dar du (pvz., elgesio, charakterio, išvaizdos), kurie, jų manymu, pageidautini šių dienų jaunuoliams demokratinėje kultūroje, ir sukuria reklaminį minčių žemėlapį „Tolerantiško žmogaus idealas“. Apmąstykite ir aptarkite, kuo skiriasi mokinių atsakymai: kokius asmenybės bruožus labiausiai vertina vaikinai, kokius – merginos? Kurie tolerantiško žmogaus bruožai universalūs, o kurie priklauso nuo kultūros?

2 užduotis. Paklauskite mokinių: „Kas žino, kada ir kaip švenčiama Tarptautinė tolerancijos diena?“ Pasiūlykite mokiniams palaikyti UNESCO iniciatyvą ir sukurti šventinio renginio atviruką: sugalvoti  įsidėmėtiną aforizmą, vaizdingai aprašyti, kuo ši diena įdomi ir svarbi. Tegul mokiniai pasirenka penkis žmones, kurie norėtų pristatyti savo darbus visiems. Skatinkite mokinius rodyti tolerancijos pavyzdį ir kūrybiškai minėti Tarptautinę tolerancijos dieną ne tik mokykloje, bet ir vietos bendruomenėje.

3 užduotis. Prieš rašant esė patartina paaiškinti, kas yra gera esė: aiški idėja, logika, išsamumas, savitas originalių minčių dėstymo stilius. Nors esė gali būti labai įvairių: publicistinių, asmeninių, literatūrinių, mokslinių, šią pamoką mokiniai skatinami lyginti kelių filosofų interpretacijas. Pasiūlykite pagalvoti, kas galėtų būti jų esė skaitytojas, ir apmąstyti savo pažiūras, kiek jos yra subjektyvios, gali būti įdomios ar suprantamos kitiems. Taip pat galima plačiau supažindinti mokinius ir su L. Donskio veikla – ne tik kaip filosofo, įvairių knygų autoriaus, bet ir kaip aktyvaus visuomenės veikėjo, apie kurį rašomi straipsniai, esė. Tada mokiniai pasirenka vieną iš kelių esė rašymo strategijų. Vertinant mokinių darbus patartina remtis naujumo, originalumo, prasmingumo kriterijais. 


Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Tolerancija (pagal L. Donskį)
Kūrybinės užduotys: Tolerancija
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite