is desktop

Aprangos etiketas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Išanalizuosiu klasikinius (tipinius) ir kasdienius (netipinius) aprangos etiketo pavyzdžius, sudarysiu svarbių bruožų, apibūdinančių aprangos etiketo sąvoką, sąrašą.
• Apibūdinsiu anglų, prancūzų ir japonų vyrų ir moterų dalykinę, oficialią proginę ir laisvalaikio turistų aprangą, palyginsiu pagal kriterijus, padarysiu panašumų ir skirtumų išvadas, pritaikysiu žinias tam tikromis progomis.

Nagrinėjant temą Aprangos etiketas siūloma taikyti „Palyginimo ir sugretinimo“ metodą dirbant poromis.

1. Supažindinkite mokinius su aprangos etiketo sąvoka, iš pradžių lygindami ir gretindami paprastus, kasdienius, gerai žinomus aprangos pavyzdžius: vaikinų ir merginų, mokykloje ir gatvėje, žiemą ir vasarą, kasdien ir per šventes.

2. Mokiniai pasirenka kurią nors kultūrą (anglų, prancūzų arba japonų), kurios aprangos etiketo žinovu norėtų tapti.

3. Nurodykite mokymosi tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume susipažinti su kitų šalių aprangos etiketo pavyzdžiais ir juos lyginti?“

4. Atkreipkite mokinių dėmesį į analizės kriterijus (pavyzdžiui: Kokia vyrų ir kokia moterų dalykinė, šventinė, laisvalaikio ir kelionių apranga?)

5. Suskirstykite mokinius poromis (po du „skirtingų kultūrų žinovus“). Tegul jie pagal šiuos kriterijus apibūdina abiejų šalių vyrų ir moterų aprangos etiketą (tam labai tiks dviejų skilčių aprašomoji lentelė).

6. Parodykite mokiniams, kaip naudotis skrybėlės pavidalo lyginamąja lentele (pavyzdžių rasite šios temos kritinio mąstymo 2 užduotyje), surašyti joje abiejų šalių kultūrų aprangos etiketo panašumus ir skirtumus.

7. Paprašykite mokinių apibendrinti, ką jie sužinojo atsakydami į mokymosi objekto paskutinių kadrų ir įsivertinimo testo klausimus.

8. Kitą pamoką galima taikyti šį metodą savarankiškai, pasirenkant apibūdinti ir lyginti jau žinomą ir dar nežinomą anglų, prancūzų arba japonų aprangos stilių pagal suformuluotus kriterijus, nustatyti jų panašumus ir skirtumus.

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Aprangos etiketas
Demonstracija: Aprangos etiketas