is desktop

Laisvė ir moralė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Bendradarbiaudamas su komandos nariais išnagrinėsiu filosofų požiūrius į laisvę ir paaiškinsiu moraliniu požiūriu reikšmingą laisvės sampratą, prigimtinės laisvės ištakas.
• Susiesiu laisvės turinį su gėrio ir blogio pažinimu, vertybinėmis orientacijomis ir pagrįsiu etinės dilemos sprendimą.

Mokymosi objektą Laisvė ir moralė siūloma nagrinėti taikant tarpasmeninio bendradarbiavimo metodą Mozaika (arba Durstinys). Mokytojui siūloma peržiūrėti mokomąjį metodinį filmą „Durstinio" metodas: https://www.youtube.com/watch?v=51oYOvqiGnY&list=UUF2jDJBH_h8KOPWDojiV0VA.

1. Pirmiausia sužadinkite mokinių susidomėjimą: pateikite iliustraciją, kurią reikia interpretuoti, klausimą, į kurį reikia atsakyti, arba situaciją, kurią reikia paaiškinti (1–3 kadrai ir pokadriai).

2. Suskirstykite mokinius į „etikų komandas“ po keturis narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną potemę, pvz., Antanas Maceina apie laisvę (4.1 kadras), Vilhelmas Storosta Vydūnas apie laisvę (4.2 kadras), Juozas Girnius apie laisvę (4.3 kadras), Imanuelis Kantas apie laisvę ir moralę (5.1–5.3 kadrai). Išdalykite lenteles su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir pokadriais. 

3. Dabar paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į vieną grupę.

4. Šioms naujai sudarytoms filosofijos tyrinėtojų grupėms pasiūlykite išanalizuoti visų keturių mąstytojų – A. Maceinos, Vydūno, J. Girniaus ir I. Kanto – etinius požiūrius naudojantis skaitmeninio mokymosi objekto medžiaga. Iš pradžių kiekvienas grupės narys medžiagą analizuoja individualiai, tada visi kartu ją aptaria, diskutuoja ir išrenka svarbiausius aspektus ir citatas.

5. Filosofų tyrinėtojai grįžta į „etikų komandas“. Kiekvienas mokinys paeiliui pristato vieno iš minėtų filosofų požiūrį į laisvę ir moralę kitiems nariams, o šie gali pasižymėti svarbiausią informaciją. Mokytojas prieina prie kiekvienos komandos, klausosi pristatymų ir primena, kad mokiniai nepraleistų nė vienos svarbios minties ar pastraipos.

6. Kad mokiniai pritaikytų filosofinį požiūrį, surenkite bendrą diskusiją: Kaip pagrįsti skeptikui ar deterministui žmogaus laisvę ir moralės dėsnį? Aptarkite moralės sąvokos ištakas ir atvejus, kada jauniems žmonėms kyla moralinė dilema ar problema dėl skirtingų vertybių orientacijų (6.1–6.4 pokadriai).

7. Pasiūlykite mokiniams atlikti šios temos įsivertinimo testą. Įvertinkite kiekvieno mokinio individualų įsivertinimo rezultatą ir susumuokite visų „etikų komandų“ narių testų rezultatus.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvė ir moralė
Demonstracija: Laisvė ir moralė